f Nastavak IMPACT projekta: Tri miliona evra za razvoj cirkularne ekonomije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nastavak IMPACT projekta: Tri miliona evra za razvoj cirkularne ekonomije

26.01.2016

U Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine danas je potpisan sporazum o realizaciji druge faze projekta IMPACT u okviru koje će u naredne tri godine u pet pilot opština u Srbiji u oblast upravljanja otpadom i otpadnim vodama biti uloženo tri miliona evra. Sporazum su potpisali ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković, direktor Nemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ Srbija Sigmund Miler i vođa IMPACT projekta Klaus Šmit.

Budžet novog projekta predstavlja donaciju Vlade Republike Nemačke, a najveći deo aktivnosti će se odnositi na oblast upravljanja otpadom, upravljanje otpadnim vodama i jačanje administrativnih kapaciteta u pilot opštinama – Aleksandrovac, Kuršumlija, Bela Crkva, Krupanj i Svilajnac.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković izjavila je nakon potpisivanja sporazuma da resorno ministarstvo uprkos ograničenim sredstvima kojima raspolaže, ulaže ogromne napore da stvori neophodne preduslove za sistemsko rešavanje ovih pitanja i privlačenje investicija u oblasti upravljanja otpadom i prečišćavanja otpadnih voda.

Ministar Bogosavljević Bošković je naglasila da Srbija raspolaže velikim potencijalima za privlačenje novih investicija, podsetivši da procene govore da su za rešavanje pitanja u toj oblasti, potrebna sredstva veća od tri milijarde evra. U tom kontekstu, ministar je ukazala na značaj IMPACT projekta čiji je cilj poboljšanje uslova za sprovođenje cirkularne ekonomije na nacionalnom, ali i lokalnom nivou u oblasti upravljanja otpadom, a koji će privući interesovanje potencijalnih investitora.

„Cilj nam je da kroz ovaj projekat promovišemo otpad kao resurs koji se ponovo može i mora koristiti, kao i da pokažemo sve prednosti ovakvog pristupa rešavanja pitanja otpada i otpadnih voda, a neki od njih su manje korišćenje prirodnih resursa, manje količine otpada i korišćenje otpada u razne druge svrhe u skladu sa standardima razvijenih zemalja Evropske unije“, istakla je Bogosavljević Bošković.

Bogosavljević Bošković je objasnila da se na taj način stvara i ambijent za nova poslovna udruživanja i aktivnosti, kao i nova radna mesta.

Direktor Nemačke organizacije za tehničku saradnju – GIZ Srbija Sigmund Miler rekao je da je cilj ove faze projekta da se u opštinama stvore uslovi da se na način koji je više ekološki, rešavaju problemi, dodajući da je ideja da pilot opštine budu primer i za ostale opštine u Srbiji da primene sistem integrisane zaštite životne sredine i upravljanja otpadom i otpadnim vodamama.

Vođa IMPACT projekta Klaus Šmit rekao je da je jedan od aspekata projekta i integracija manjina ili ranjivih grupa stanovništva, u prvom redu pripadnika romske populacije, koji se u velikom broju bave prikupljanjem otpada.

IMPACT projekat u drugoj fazi (2015 – 2017) usmeren je na jačanje međuopštinske saradnje (regionalno upravljanje otpadom) i efikasnih modela pružanja komunalnih usluga, a zatim na pripremu investicija u infrastukturu i sprovođenje mera koje su u skladu sa potrebama ranjivih manjina. Potpisanim Sporazumom se potvrđuje nastavak saradnje na IMPACT projektu koji je počeo 2012. godine i trajao tri godine, a u okviru prve faze projekta u pet pomenutih lokalnih samouprava izvršena su merenja količine i sastava otpada i otpadnih voda u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

GIZ IMPACT projekat ima za cilj uspostavljanje preduslova za uvođenje cirkularne ekonomije na lokalnom i nacionalnom nivou u oblastima upravljanja otpadom i otpadnim vodama. Cirkularna ekonomija, nasuprot trenutnoj ekonomiji zasnovanoj na linearnom modelu “uzmi – napravi – koristi – odloži”, zasniva se na modelu koji teži manjem korišćenju resursa i izbegavanju stvaranja otpada.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/nastavak-impact-projekta-tri-miliona-evra-za-razvoj-cirkularne-ekonomije/#more-19133

Povratak...