f Sastanak Mreže civilnog društva „Zelena stolica“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak Mreže civilnog društva „Zelena stolica“

29.01.2016

U četvrtak 28. januara 2016. godine u Narodnoj Skupštini Republike Srbije održan je sastanak Mreže civilnog društva zainteresovanih za oblast životne sredine „Zelena stolica“.

Kako je navedeno u saopštenju Narodne Skupštine, u okviru sastanka je bilo reči o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode i izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

„Zelena stolica“ je mehanizam koji omogućava učešće nevladinih organizacija u radu Odbora za zaštitu životne sredine, a sa ciljem stalnog učešća predstavnika udruženja građana aktivnih u oblasti zaštite životne sredine na sastancima pomenutog Odbora i njegovim aktivnostima.

Izvor: http://www.energetskiportal.rs/sastanak-mreze-civilnog-drustva-zelena-stolica/

Povratak...