f Održan okrugli sto o zagađujućim supstancama u Pančevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan okrugli sto o zagađujućim supstancama u Pančevu

27.01.2016

U četvrtak 1. januara 2016. godine u prostorijama opštine Pančevo održan je okrugli sto na temu „Dugotrajne zagađujuće supstance u životnoj sredini – stanje u Pančevu“.

Gradonačelnik Pančeva gospodin Saša Pavlov izjavio je da je projekat „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“ veoma značajan za Pančevo. Dodao je da je veoma bitno istražiti trenutno stanje zagađenja životne sredine, odnosno zemljišta oko industrijske zone i poljoprivrednog zemljišta, a istakao je i da su prve analize ohrabrujuće.

Zamenik direktora kancelarije Japanske agencije za međunarodnu saradnju za Balkan gospodin Riohej Anzai rekao je da japanska kancelarija očekuje da će projekat doprineti poboljšanju situacije u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji kroz podizanje kapaciteta analiziranja i monitoringa POPs materija i drugih hemijskih supstanci.

Predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju za region Kansai u Japanu gospođa Akiko Nišihara navela je da se očekuje da projekat „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“ bude tehničko-tehnološka saradnja u kojoj će se maksimalno iskoristiti iskustva, znanja i mreža prefekture Hjogo kako bi se doprinelo poboljšanju života stanovništva u Republici Srbiji.

U okviru okruglog stola „Dugotrajne zagađujuće supstance u životnoj sredini – stanje u Pančevu“ predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“. Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije prezentovali su regulativu iz oblasti dugotrajnih zagađujućih materija.

Kako je navedeno u saopštenju grada Pančeva, u januaru 2014. godine sklopljen je Sporazum o tehničkoj saradnji između Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, grada Pančeva, Udruženja za unapređenje životne sredine iz Hjoga i Japanske agencije za međunarodnu saradnju u okviru partnerstva Vlade Japana i Saveta ministara Srbije i Crne Gore, a u cilju realizacije projekta „Podizanje kapaciteta za analizu i mere smanjenja dugotrajnih organskih zagađujućih supstanci u Srbiji“.

Izvor: http://www.energetskiportal.rs/odrzan-okrugli-sto-o-zagadujucim-supstancama-u-pancevu/

Povratak...