f OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA

01.02.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „VIP MOBILE“ d.o.o., Omladinskih brigada br. 21, Novi Beograd, putem ovlašćenog preduzeća „KODAR INŽENJERING“ d.o.o., Autoput za Zagreb br. 41i, Beograd podneo je dana 27.01.2016. godine pod brojem IV-08-501-59/2016, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta radio-bazne stanice: „NS2088-02 SU Subotica Segedinski put“, na katastarskoj parceli 6192 KO Novi grad, Subotica, ulica Segedinski put bb (46.103275°, 19.713085°).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat,  soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs. 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/9867

Povratak...