f Životna sredina i istraživačko novinarstvo - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Životna sredina i istraživačko novinarstvo

06.02.2016

U prostorijama Nezavisnog društva novinara Vojvodine u Novom Sadu, dana 6. februara 2016. godine održan je seminar „Životna sredina i istraživačko novinarstvo“ sa ciljem da se kroz prezentacije i diskusiju zainteresovane strane upoznaju sa stanjem i izazovima u uključivanju javnosti u zaštitu životne sredine. Seminar je organizovalo Udruženje novinara „EKO VEST“ uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje. 

Dr Slobodan Puzović, pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je pozdravio skup i dao ocenu trenutnog stanja životne sredine u Srbiji, sa posebnim osvrtom na Vojvodinu i akcentom na specifičnosti Vojvodine, posebno kada je u pitanju izloženost klimatskim promenama. Ispred domaćina, Udruženja novinara „EKO VEST“, obratila se Maja Pavlica i istakla značaj medija u podizanju ekološke svesti građana, kao i odgovornosti novinara prilikom izveštavanja u javnosti. Sa postojećim stanjem vezanim za klimatske promene, projekcijama, mogućim uticajima, rizicima ali i opcijama adaptacije, prisutne je upoznao prof. dr Vladimir Đurđević sa Fizičkog fakulteta iz Beograda. Novinarka Radio Novog Sada, Dragana Ratković, predstavila je ulogu medija prilikom izveštavanja u kriznim situacijama. O načinu obrađivanja tema vezanih za obnovljive izvore energije i energetsku efikasnost u medijima u Srbiji, govorila je novinarka iz Subotice, Sandra Iršević. Dejan Maksimović, predsednik Ekološkog centra „Stanište“ iz Vršca, upoznao je prisutne na koji način se zaštita životne sredine finansira na lokalnom nivou. O solarnoj energiji i kako je najbolje koristiti obnovljive izvore energije govorio je predstavnik kompanije „Eldi“ iz Niša, Milorad Rančić. Kao predstavnik Zapadnobačkog okruga, na seminaru je učestvovala i Sofija Pualić-Špero. 

Zaključeno je da je podizanje ekološke svesti građana o značaju životne sredine od izuzetne važnosti, ali i to da izveštavanje u ovoj oblasti mora da se odlikuje posebnim znanjem i veštinom.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...