f Beč: usvojeni planovi za upravljanje vodama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Beč: usvojeni planovi za upravljanje vodama

11.02.2016

Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Željko Radošević prisustvovao je u Beču 9. februara 2016. godine sastanku na kome su usvojena dva plana upravljanja vodama u cilju čistijih, zdravijih i sigurnijih voda : „Plan upravljanja vodama u slivu Dunava verzija 2015“ i „Prvi plan upravljanja rizicima od poplava u slivu Dunava“.

Planovi upravljanja predviđaju mere koje će se implementirati kroz šestogodišnji period do 2021. godine sa ciljem da u slivu reke Dunav poboljšavaju kvalitet voda reka, jezera i podzemnih voda i da reke i jezera načine pogodnim ekosistemima za životinje i biljke i da upravljaju rizikom od poplava.

„Voda je nužna osnova za život, koja se suočava sa mnogim pritiscima, od klimatskih promena do prekomerne eksploatacije, od rastućih suša do zagađenja“, rekao je Predsedavajući Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav Peter Kalas. „Ovo je razlog zašto su zaštita reke Dunav, kao važnog vodnog izvora za ceo dunavski region, i njegov razvoj toliko značajni.“

Ministri i visoki predstavnici odgovorni za upravljanje vodama zemalja u slivu Dunava, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Nemačke, Mađarske, Crne Gore, Moldavije, Rumunije, Srbije, Slovačke, Slovenije, Ukrajine i Evropske komisije odobrili su planove upravljanja i usvojili deklaraciju na ministarskom sastanku koji je organizovala Međunarodna komisija za zaštitu reke Dunav (ICPDR).

„Plan upravljanja vodama u slivu Dunava verzija 2015“ i „Prvi plan upravljanja rizicima od poplava u slivu Dunava“ razvijeni su u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama i Direktivom o poplavama Evropske unije. Primeri mera koje se nalaze u planovima su izgradnja postrojenja za prečišćavanje voda u cilju smanjenja zagađenja, izgradnja 146 ribljih migracionih koridora ili otvaranje prostora za zadržavanje vode kako bi se ublažile štete od poplava.

Državni sekretar Željko Radošević, diskutujući o primeni Direktive o poplavama, je rekao da se u otklanjanju posledica razornih poplava koje su se dogodile 2014. godine, u Republici Srbiji prišlo kroz realizaciju hitnih radova intervencija a da je planirano da Republika Srbija po završetku izrade nedostajućih karata inovira Plan upravljanja rizicima od poplava 2021. godine i da se veliki značaj pridaje regionalnoj saradnji u oblasti upravljanja vodama, pa tako dogovorene aktivnosti i projekte na slivu Dunava postavljaju i kao prioriteti za realizaciju u nacionalnim okvirima.

Izvor: http://www.mpzzs.gov.rs/bec-usvojeni-planovi-za-upravljanje-vodama/#more-4956

Povratak...