f APV: Saopštenje o stanju životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

APV: Saopštenje o stanju životne sredine

12.02.2016

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine kao nadležan organ za sprovođenje zakona u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji AP Vojvodine, izražava zabrinutost i apeluje na donosioce odluka na republičkom nivou da u okviru pravnih i drugih mogućnosti, doprinesu očuvanju postojećih i daljem unapređenju administrativnih kapaciteti u oblasti životne sredine u organima lokalnih samouprava, pokrajinske i republičke administracije.

Stanje u oblasti životne sredine, kao i postojeći administrativni i finansijski kapaciteti sada ni približno ne odgovaraju zahtevnim obavezama u okviru pregovaračkog procesa za poglavlje 27 - Zaštita životne sredine i klimatske promene, koje će biti jedno od najskupljih i najzahtevnijih, zbog loše infrastrukture, nedostatka administracije i finansija, kao i složene primene propisa. Očekuje se da će najveći problem biti rešavanje otpadnih voda, otpada i industrijskog zagađenja što iziskuje ulaganja od preko 7 milijardi eura. Srbija, osim što mora da u potpunosti transponuje celokupno zakonodavstvo EU u ovoj oblasti koje obuhvata 681 različiti akata, treba da obezbedi i njihovu punu implementaciju.

U dosadašnjim izveštajima Evropske komisije za poglavlje 27, a naročito u poslednjem, navodi se da Srbija u 2016. godini posebno treba „da konsoliduje svoje strateško planiranje i administrativni kapacitet za dalje usklađivanje svoje politike sa politikama EU i ovo proprati znatnim ulaganjima u vezi sa strateškim prioritetima“. Na povećanje administrativnog kapaciteta ukazuje i Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU (NPAA), kroz obavezu izrade Akcionog plana za unapređenje administrativnih kapaciteta što nije realizovano u 2015. godini, već je preneto u 2016. godinu. Na obavezu povećanja administrativnih kapaciteta ukazuju i zaključci većine EU projekata koji su u prethodnim godinama realizovani u Srbiji. EU projekat „Sprovođenje zakona u oblasti kontrole industrijskog zagađenja, sprečavanje hemijskih udesa i uspostavljanje EMAS sistema“ takođe ukazuje na nedostatak administrativnih kapaciteta za sprovođenje direktiva vezanih za industrijsko zagađenje na svim nivoima i obavezno povećanje administrativnih kapaciteta. To je utvrđeno na osnovu broja od 224 industrijskih postrojenja koja podležu izdavanju integrisane dozvole. Od donošenja Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja 2004. godine do sada, izdato ukupno 17 dozvola i to: 6 na republičkom nivou, 7 na pokrajinskom i 4 na lokalnom nivou. Obzirom da je obaveza industrije da do 2020. godine ishoduje integrisane dozvole, što je sa dosadašnjom dinamikom i trenutnim administrativnim kapacitetima teško izvodljivo, apelujemo na nadležne institucije da sačuvaju postojeće stručne kadrove (posebno učesnike u projektima EU iz oblasti životne sredine) i povećaju administrativne kapacitete u ovoj oblasti na svim nivoima. Zakonima koji regulišu broj zaposlenih u organima javne uprave i postojećim predlozima, predviđeno je smanjenje broja zaposlenih što bez izuzetka obuhvata i kadrove u životnoj sredini, što nije u skladu sa preporukama EU u ovoj oblasti.

U cilju ispunjavanja evropskih standarda u oblasti životne sredine smatramo da je neophodno da se, osim administrativnih, unaprede i finansijski kapaciteti kroz ponovno uspostavljanje republičkog fonda za životnu sredinu, obezbeđivanje adekvatnih finansijskih sredstava u Pokrajinskom budžetskom fondu za životnu sredinu i namensko trošenje sredstava u ovoj oblasti na lokalnom nivou. Ukoliko se napred navedeno ne realizuje, doće će do daljeg narušavanja već nepovoljnog stanja u oblasti životne sredine.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...