f AC SU - Primedbe na Zahtev za izdavanje dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Primedbe na Zahtev za izdavanje dozvole

11.02.2016

Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Grada Subotice je, postupajući po Zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman otpada operatera „EKOSTANDARD“ DOO, Sutjeska br. 92, objavio OBAVEŠTENJE o podnetom Zahtevu. Putem elektronske pošte, Udruženje TERRA'S i Regionalni Arhus centar Subotica su isto prosledili na razmatranje predstavnicima MZ “Zorka” na čijem se području nalazi pomenuti operater, kao i ekološkim organizacijama iz Subotice. 

Udruženje TERRA'S i Regionalni Arhus centar Subotica, kao jedna od zainteresovanih strana, ističu da se izdavanjem dozvole za skladištenje i tretman otpada, nužno nameću pitanja kontrole rada ovog postrojenja, jer je u pitanju veoma specifičan način upravljanja otpadom, odnosno njegov tretman na otvorenoj površini. Kako nije u pitanju izgradnja postrojenja sa zatvorenim procesom kompostiranja biodegradibilnog otpada, već otvoren sistem, postoji osnovana sumnja da, usled neodgovarajućeg tretmana, može doći do širenja smrada koji nastaje razgradnjom komposta, kao i pojave insekata. Ovakav “otvoreni komposter” u naseljenom delu grada može da utiče na kvalitet života građana i na stanje životne sredine.

S obzirom, da smo u današnjem telefonskom razgovoru sa predstavnicima MZ “Zorka” saznali da su građani Odseku za zaštitu životne sredine i održivi razvoj predali primedbe sa peticijom da se ne izda dozvola, molimo naslov da se ozbiljno razmotre sve primedbe i izbegnu eventualni problemi ubudućnosti.

Povratak...