f Jednodnevni besplatni seminar/obuka o popunjavanju aplikacija za izveštaj o otpadu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Jednodnevni besplatni seminar/obuka o popunjavanju aplikacija za izveštaj o otpadu

23.02.2016

Zakonom o upravljanju otpadom, član 75 (Sl. Glasnik RS, br 36/2009. I  88/2010) regulisana je obaveza vođenja dnevne evidencije o otpadu i godišnje izveštavanje.

Proizvođač i vlasnik otpada, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji u skladu sa Pravilnikom o obrascu dnevne evidencije i godišnjeg izveštaja o otpadu ( Sl. Glasnik RS br. 95/2010).
Rok za godišnje izveštavanje  je 31. mart, za prethodnu godinu.
Privredna  komora Srbije sa Agencijom za zaštitu životne sredine, organizuje jednodnevni besplatni seminar-obuku o popunjavanju aplikacija za izveštaj o otpadu, pošto popunjavanje aplikacije za izveštavanje o otpadu velikom broju privrednih subjekata predstavlja problem.
Glavni predavač je gospođa Ljiljana Đorđević, Agencija za zaštitu životne sredine.
Izvor: http://www.pks.rs/Dogadjaji.aspx

Povratak...