f Rešavanje problema odlaganja otpada u gradu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešavanje problema odlaganja otpada u gradu

21.02.2016

Za izgradnju i opremanje Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kragujevcu do sada je obezbeđeno nešto manje od 22 miliona evra.

Deo sredstava, u iznosu od 19 miliona evra, obezbeđen je iz IPA fondova, dok je ostatak od 2,5 miliona, kragujevačka lokalna samouprava obezbedila iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj.

Izgradnjom Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Kragujevcu biće rešen problem odlaganja otpada u gradu i okolnim opštinama.

Predstavnici kragujevačke lokalne samouprave smatraju da je ovo pitanje, zbog svoje složenosti, trebalo da bude pokrenuto pre desetak godina, o čemu, kako navode, svedoči stanje na deponiji u Jovanovcu.

Prema rečima Minje Obradović, člana Gradskog veća za upravljanje projektima, čelnici Grada Kragujevca su, zbog ozbiljnosti situacije, ovim pitanjem počeli da se bave odmah nakon stupanja na vlast, krajem 2014. godine.

U najkraćem roku, kako navodi, potpisani su sporazumi o saradnji sa opstinama Aranđelovac, Knić, Rekovac i Topola, a uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine obezbeđena su donatorska sredstva.

Predstavnici lokalne samouprave naglašavaju da grad namerava da ovaj problem reši na savremen način, prateći svetske trendove, koji, između ostalog, podrazumevaju i podizanje svesti građana o značaju zaštite životne sredine.

Ideja je i da se kroz taj sistem ostvare određeni benefiti, poput ekonomske koristi od reciklaže i prodaje sirovina ili eventualne proizvodnje energije.

Izvor: http://www.rtk.co.rs/kragujevac/item/28879-resavanje-problema-odlaganja-otpada-u-gradu

Povratak...