f Sombor: Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sombor: Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu dozvole

03.03.2016

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje sekundarnih sirovina i opasnog otpada i tretman elektronskog i električnog (EE) otpada, izdate rešenjem broj 130-501-1975/2015-05 od 11.01.2016. godine, operateru Austrometals DOO Beograd, ogranak Trgosirovina Sombor, Filipa Kljajića bb, na lokaciji u Somboru.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 2, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/2009) objavljuje OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje sekundarnih sirovina i opasnog otpada i tretman elektronskog i električnog (EE) otpada, izdate rešenjem broj 130-501-1975/2015-05 od 11.01.2016. godine, operateru Austrometals DOO Beograd, ogranak Trgosirovina Sombor, Filipa Kljajića bb, na lokaciji u Somboru.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 24.02.2016. godine, operater Austrometals DOO Beograd, ogranak Trgosirovina Sombor, Filipa Kljajića bb, na lokaciji u Somboru, podneo Zahtev za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje sekundarnih sirovina i opasnog otpada i tretman elektronskog i električnog (EE) otpada, na lokaciji u Somboru i to za: tretman opasnog otpada- istrošeni olovni akumulatori, na lokaciji ogranak Trgosirovina Sombor, na katastarskoj parceli 7916/3 KO Sombor I.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.04.2016. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...