f Nastavljeni razgovori u Briselu o životnoj sredini i klimatskim promenama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nastavljeni razgovori u Briselu o životnoj sredini i klimatskim promenama

04.03.2016

Evropska komisija je pozdravila dobar napredak Republike Srbije koji je načinjen u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena, usvajanje izmena i dopuna zakona koji regulišu ovu oblast, donosenje nacionalnog plana za investiranje u ovoj oblasti, kao i stavarnje preduslova za osnivanje Zelenog fonda ističući njihovu spremnost da pomognu Srbiji da ubrza procese pristupanja EU.

Pregovaračka grupa za poglavlje 27 u sklopu drugog dana zasedanja Pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu, klimatske promene i regionalni razvoj u Briselu, predstavila stanje životne sredine u Srbiji, kao i napore koje je Vlada Republike Srbije i resorno Ministarstvo učinilo u prethodnom periodu.

Pododbor je diskutovao o svim važnim temama pregovaračkog procesa koji se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene, tj. na stanje zakonodavstva i administrativne kapacitete kod pitanja kvaliteta vazduha i voda, zaštite prirode, industrijskog zagađenja, hemikalije i buku.

„Po prvi put Srbija ima jasne ciljeve, planove i finasijske procene kada je u pitanju zaštita životne sredine. U prilog tome ide i nedavno usvajanje izmena i dopuna Zakona koji regulišu ovu oblast, kao i osnivanje Zelenog fonda koji treba da obezbedi stabilan sistem finasiranja životne sredine“, istakla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović i dodala da je pitanje zaštite životne sredine jedno od najzahtevnijih i najskupljih pregovaračkih poglavlja, kao i su procene da je samo za finansiranje razvoja infrastrukture vezanog za deponije, otpad, pijaću vodu i tretman otpadnih voda, potrebano 7,88 milijardi evra.

Posebno je istaknuto da je Srbija svesna rizika sa kojima su se suočavale druge zemlje kandidati, a koji se najčešće tiču ljudskih kapaciteta u pregovaračkom procesu, kao i da su resorno Ministarstvo i pregovaračka grupa proaktivno napravili plan delovanja u ovom pogledu u saradnji sa domaćim i međunarodnim ekspertima, Svetskom bankom i Švedskom razvojnom agencijom.

„Ministarstvo je napravilo značajan napredak u pogledu pripreme infrastrukturnih projekata kada je reč o upravljanja otpadom i otpadnim vodama i određivanju njihove prioritetnosti, tako da će veliki gradski centri poput Novog Sada, Kragujevca i Niša imati prednost u pogledu izrade dokumentacije i finansiranja projekata. Rešano je 80% svih problematičnih projekata koji su nasleđeni, a finasirali su se iz fondova EU. Pripremljena su strateška dokumenta za osnivanje Implementacione agencije za projekte u oblasti životne sredine, kao krovne agencije za planiranje, projektovanje, finansiranje, implementaciju i nadzor projekata iz ove oblasti“, zaključila je u svom izlaganju državni sekretar Božović.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/nastavljeni-razgovori-u-briselu-o-zivotnoj-sredini-i-klimatskim-promenama/#more-19435

Povratak...