f Održan sastanak Nacionalnog odbora za investicije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan sastanak Nacionalnog odbora za investicije

10.03.2016

„Ministarstvo je izmenama Zakona o zaštiti životne sredine stvorilo pravni osnov za formiranje Zelenog fonda Republike Srbije koji će postati operativan 1. januara 2017. Godine, kao organ u sastavu ministarstva nadležnog za poslove životne sredine. Zeleni fond se osniva kao budžetski fond, radi finansiranja pripreme, sprovođenja i razvoja programa, projekata i drugih aktivnosti u oblasti očuvanja, održivog korišćenja, zaštite i unapređivanja životne sredine. Usvajanje zakona je samo prvi korak ka uspostavljanju fonda, koji bi trebao u potpunosti da se formira do kraja ove godine, u koordinaciji sa Ministarstvom finansija, u kapacitetu neophodnom da omogući efikasniju realizaciju infrastrukturnih projekata“, rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković u svom obraćanju na sastanku Nacionalnog odbora za investicije na kome je predstavila napredak u realizaciji investicija u sektoru životne sredine.

Ministar je istakla da je Republika Srbija u proteklih 10 godina sprovela brojne infrastrukturne projekte u oblasti zaštite životne sredine, ali da zbog kompleksnosti ovih projekata, nedostatka kapaciteta i jasnog institucionalnog okvira, u toku realizacije uočeni su brojni problemi i da se nametnula potrebu za jasnom nacionalnom politikom, posebno u domenu planiranja dinamike za implementaciju i finansiranje infrastru-kturnih projekata u ovoj oblasti.

„Pitanje održivosti infrastrukturnih projekata, posebno u sektoru voda, je važno pitanje koje Srbija planira da reši kroz razvoj sistema tarifa. Imajući u vidu činjenicu da su u Republici Srbiji projekti vezani za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda do sada uglavnom finansirani iz donatorskih sredstava, pitanje održivosti ove infrastrukture se rešavalo na nivou svakog pojedinačnog projekta, ali će u narednom periodu biti sistemski regulisano. U okviru IPA 2016 programa postoji predlog projekta koji će podržati uspostavljanje sistema tarifa za sektor voda, kroz koje će biti ostvaren princip operativnih povraćaja troškova i analize efektivnosti troškova“, najavila je ministar Bogosavljević Bošković.

Bogosavljević Bošković je naglasila da za sve infrastrukturne projekte koji će biti realizovani u okviru decentralizovanog sistema upravljanje fondovima EU, predviđeno je potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnikom kojima bi se definisale obaveze lokalnih samouprava, resornog ministarstva i ministarstva finansija u pogledu finansiranja i sprovođenja projekta i da će se na taj način odgovornosti lokalnih samouprava biti jasno definisane i pravno obavezujuće što bi omogućilo delovanje zakonskih mehanizama u cilju ispunjenja svih obaveza koje su definisane na osnovu ugovora.

„Za infrastrukturne projekte koji će biti realizovani u okviru decentralizovanog sistema upravljanje IPA fondovima Evropske unije, kao što su regionalni centar za upravljanje otpadom u Subotičkom regionu i postrojenje za preradu otpadnih voda u Raškoj, predviđeno je potpisivanje ugovora sa krajnjim korisnikom kojima bi se definisale obaveze lokalnih samouprava, resornog ministarstva i Ministarstva finansija u pogledu finansiranja i sprovođenja projekta“, istakla je ministar i naglasila da su urađeni ili su u pripremi Memorandumi o razumevanju za projekte koji se finansiraju iz donatorskih sredstava: regionalni sistem za upravljanje otpadom Duboko, Novi Sad i Kragujevac, postrojenje za tretman otpadnih voda u Kruščici-Bela Crkva i Nišu koji će definisati obaveze lokalnih samouprava, bilateralnih donatora i ministarstva.

Sastanku su prisustvovali ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović, ministar finansija Dušan Vujović i šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport, kao i predstavnici relevantnih ministarstava, Evropske komisije, ambasada i međunarodnih finansijskih institucija.

Na sastanku se razgovaralo o Jedinstvenom pregledu prioritetnih infrastrukturnih projekata, ali i ukazalo na prioritetne projekte koje će Srbija kandidovati u okviru tekućeg poziva za dodelu investicionih grantova u 2016. u okviru Investicionog okvira za zapadni Balkan.

Osnivanjem Nacionalnog odbora za investicije, Vlada je uspostavila jedinstveni sistem za planiranje, pripremu i implementaciju nacionalnih infrastrukturnih investicija. Pomenuti odbor predstavlja forum za diskusiju i formulisanje finansijskih planova za svaki korak u vezi sa pripremom infrastrukturnih projekata koji mogu biti predstavljeni potencijalnim investitorima i donatorima.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/odrzan-sastanak-nacionalnog-odbora-za-investicije/

Povratak...