f Delegacija EEA u poseti Agenciji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Delegacija EEA u poseti Agenciji

10.03.2016

Delegacija EEA - Evropske agencije za životnu sredinu, u sastavu g-din David Stanners i g-din Bert Jansen, boravila je 9. i 10. marta 2016. u radnoj poseti Agenciji za zaštitu životne sredine radi upoznavanja sa organizacijom rada Agencije s obzirom na izuzetne rezultate u razmeni podatka sa EEA.

Sastancima su prisustvovali direktor Filip Radović, pomoćnik direktora Dejan Lekić kao i nacionalne fokalne tačke i rukovodioci organizacionih jedinica koji su u direktnoj funkciji izveštavanja ka EEA. Posle prezentacije gostiju o projektovanim ciljevima EU i EEA u ovoj oblasti, stručnjaci iz Agencije su održali tematske prezentacije iz nadležnosti Agencije.

Gosti su bili prijatno iznenađeni da sa postojećim resursima Agencija ima ovako zavidne rezultate koji su na nivou zemalja članica EU. Gosti su obišli i Nacionalnu laboratoriju kao i jednu od automatskih mernih stanica za praćenje kvaliteta vazduha u Beogradu.

Osnovni rezultat ove posete je maksimalna podrška Agenciji u njenom daljem radu i pronalaženje adekvatnog načina za njeno punopravno članstvo u EEA i pre završetka procesa pridruživanja Srbije EU.

Izvor: http://www.sepa.gov.rs/

Povratak...