f Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju da je potrebna izrada Studije

16.03.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA 
JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „RADIO-BAZNE STANICE „NS2087_04 SU_Subotica_Aleksandrovo“, na katastarskoj parceli 36141/15 KO Donji Grad, ulica Čantavirski put bb (46.064402°, 19.683285°), nosioca projekta „VIP MOBILE“ DOO Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 21. 

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10012

Povratak...