f Nacrti o izradi prostornih planova "Fruška gora" i "Karaš-Nera" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nacrti o izradi prostornih planova "Fruška gora" i "Karaš-Nera"

18.03.2016

Pokrajinska Vlada je na sednici razmatrala nacrte Pokrajinskih skupštinskih odluka o izradi prostornih planova područja posebne namene za dva izuzetno značajna zaštićena područja u Vojvodini: Nacionalni park „Fruška gora“ i Predeo izuzetnih odlika „Karaš-Nera“. Ovim prostornim planovima će biti definisani ciljevi planiranja, korišćenja i uređenja prostora, kao i strateški prioriteti u budućnosti vezani za održivi razvoj. Sastavni deo dokumenacije će biti i Strateška procena uticaja Prostornog plana područja posebne namene na životnu sredinu. Pristupanje izradi Prostornog plana područja posebne namene za područje Fruške gore je pre svega uslovljeno donošenjem novog Zakona o nacionalnim parkovima Srbije kojim su izmenjene dosadašnje granice, kao i unutrašnje zoniranje i pregled mera sa dozvoljenim-zabranjenim-ograničenim aktivnostima. Obuhvat plana je 1559 km2 u okviru devet lokalnih samouprava. Donošenjem novog prostornog plana, omogućiće se realno sagledavanje stanja prirodnih, kulturnih i duhovnih vrednosti šireg područja Fruške gore kao jedinog nacionalnog parka na području APV i unaprediti mogućnosti za održivo korišćenje prostora i prirodnih resura, u skladu sa postojećom zakonskom regulativom. Za razliku od Fruške gore koja je najstariji nacionalni park u Srbiji, proglašen 1960. godine, područje „Karaša-Nere“ je jedno od najmlađih zaštićenih područja, proglašeno Pokrajinskom skupštinskom odlukom 2015. godine. Obuhvat plana je 230 km2 u okviru opštine Bela Crkva, sa najvažnijim lokalitetima: Nera, Karaš i Mali Pesak. Ovo područje je steklo međunarodni značaj po IBA programu u okviru BirdLife International, a njegov dunavski deo je proglašen za Ramsarsko područje „Labudovo okno“. Imajući to u vidu, kao i da je reka Nera pogranična zona sa susednom Rumunijom, članicom EU, jasno je da izrada Prostornog plana područja posebne namene može značajno unaprediti očuvanje jedinstvenih prirodnih i predeonih karakteristika, razvoj prekogranične saradnje i korišćenje evropskih fondova, kao i negovanje lokalne tradicije, kulture i običaja, u funkciji održivog razvoja lokalne ekonomije. Nosilac izrade prostornih planova je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, a obrađivač JP za prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje „Zavod za urbanizam Vojvodine“. Sredstva su obezbeđena u pokrajinskom budžetu.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...