f Organizovana obuka inspekcije u okviru PLAC 3 projekta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Organizovana obuka inspekcije u okviru PLAC 3 projekta

22.03.2016

Odeljenje za zaštitu prirodnih resursa, Sektora za zaštitu životne sredine je apliciralo prema projektu Političkog i pravnog savetodavnog centra (PLAC 3) za ekspertsku pomoć, koja bi ukazala na probleme operatera u ispunjavanju njihove obaveze smanjenja emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC), kao i pripremu inspektora na nivou republike, autonomne pokrajine i lokala za vršenje inspekcijskog nadzora. Sve aktivnosti su usmerene ka što uspešnijem sprovođenju obaveza koje Republika Srbija ima u transpoziciji i implementaciji odredbi poglavlja V Direktive o industrijskim emisijama i Direktiva faza I i II sakupljanja benzinskih para (VOC Petrol direktiva).

U okviru PLAC 3 projekta angažovan je g. R. Šlahta, šef Odseka za tehničku zaštitu životne sredine u Vladi distrikta gornje Bavarske za pružanje pomoći u implementaciji svih odredbi zaposlenima u Odseku za zaštitu vazduha i ozonskog omotača i sproveđenje obuke inspektora za zaštitu životne sredine.

Sa ciljem organizovanja uspešne obuke, pripreme materijala i pružanja podrške inspekciji za zaštitu životne sredine do sada su u okviru misija eksperta organizovani obilasci sledećih preduzeća: dana 17.12.2015. IKARBUS, dana 20.01.2016. FCA Srbija, dana 21.01.2016. NIS i dana 12.02.2016. MOL benzinska stanica. Obilascima su prisustvovali g. R. Šlahta, predstavnici Odeljenja za zaštitu prirodnih resursa, Sektora za zaštitu životne sredine i predstavnici republičke, pokrajinske i lokalnih inspekcija za zaštitu životne sredine. Ovim obilascima prisustvovalo je ukupno 20 inspektora.

Takođe, 9.-10. marta 2016. godine, u Vršcu je realizovana dvodnevna obuka-seminar inspektora.

U okviru finalne misije eksperta, krajem marta u planu je obilazak još jednog preduzeća.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/organizovana-obuka-inspekcije-u-okviru-plac-3-projekta/

Povratak...