f Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju

31.03.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je Obaveštenje o donetom Rešenju da nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat „Silosi kapaciteta 8 x 1240 m3 sa pratećim objektima“, na katastarskoj parceli 10603/5 KO Bajmok, ulica Vlade Ćetkovića br. 1/a (45.993704°, 19.485744°), nosioca projekta  „PATENT CO“ DOO. Mišićevo, Vlade Ćetkovića br.1А. 

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-102-2016.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10038

Povratak...