f Subotica: Zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Zahtev za procenu uticaja na životnu sredinu

07.04.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU. 

Nosilac projekta „TELEKOM SRBIJA, IZVRŠNA JEDINICA SUBOTICA“, Prvomajska 2-4, podneo je dana 05.04.2016. godine pod brojem IV-08-501-132/2016, Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „BS MOBILNE TELEFONIJE SU13/SUH13/SUU13/SUL13-SU BAJNATSKA LTE“, na katastarskoj parceli 10981 KO Donji Grad, Subotica, ulica Bajnatska 40 (46.084267°, 19.673760°).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10059

Povratak...