f Kako se uključiti?- saradnja različitih aktera na zaštiti životne sredine u Beogradu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kako se uključiti?- saradnja različitih aktera na zaštiti životne sredine u Beogradu

13.04.2016

Upravljanje životnom sredinom u Beogradu na transparentant i inkluzivan način predstavlja izazov i za donosioce odluka ali i za građane, koji najčešće deluju kroz udruženja građana. Kao i sve svetske metropole Beograd usklađuje svoje politike sa globalnim i EU standardima u oblasti životne sredine. Problema u primeni zakona, planova i programa ima dosta. Ali, postoje i pozitivni primeri. 

Arhuska konvencija je pozitivan primer globalne politike, ona daje pravo građanima da budu informisani o stanju životne sredine, da učestvuju u procesima donošenja odluka i da dobiju pravnu zaštitu ukoliko je potrebna. Potencijal Arhuske konvencije, koju je Republika Srbija potpisala i ratifikovala, nije dovoljno iskorišćen. Osnivanje Arhus centara je podsticaj primeni konvencije i većem uključivanju građana u zaštitu životne sredine. Ovo je još jedna od prilika predstavnicima institucija i organizacija da podele svoje viđenje o tome kako treba sarađivati da bi se unapredila zaštita životne sredine u Beogradu.

Izvor: http://www.mc.rs/kako-se-ukljuciti--saradnja-razlicitih-aktera-na.4.html?eventId=10134

Povratak...