f Subotica: Rani javni uvid - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Rani javni uvid

11.04.2016

Gradska uprava grada Subotice , Sekretarijat za građevinarstvo objavio je rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera. 

Sekretarijat za građevinarstvo, kao nosilac izrade navedenih planova, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade navedenih planova, mogućim rešenjima za razvoj prostornih celina, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Uvid u dokumentaciju se može izvršiti u Gradskoj upravi Subotice, Trg slobode 1, U sekretarijatu za građevinarstvo , Stara gradska kuća, kancelarija broj 202/1 u periodu od 11. do 25. aprila 2016. godine , radnim danima od 8-15 časova.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10079

Povratak...