f Subotica: Plan detaljne regulacije za deo radne zone "Zorka" - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Plan detaljne regulacije za deo radne zone "Zorka"

11.04.2016

Gradska uprava grada Subotice, Sekretarijat za građevinarstvo objavio je rani javni uvid povodom izrade Plana detaljne regulacije za deo radne zone "Zorka" severoistočno od ulice Edvina Zdovca. 

Sekretarijat za građevinarstvo, kao nosilac izrade navedenih planova, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade navedenih planova, mogućim rešenjima za razvoj prostornih celina, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Uvid u dokumentaciju se može izvršiti u prostorijama Sekretarijata, Stara gradska kuća, Trg slobode 1, kancelarija 202/1, u periodu od 11. do 25. aprila 2016. godine, radnim danima od 8 do 15 časova. 

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10078

Povratak...