f Dva miliona evra za novi kolektor za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dva miliona evra za novi kolektor za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu

16.04.2016

U Leskovcu je zaključena saradnja između Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Grada Leskovca povodom donatorske podrške za izradu projektno tehničke dokumentacije za tender za radove na rekonstrukciji i izgradnji novog kolektora za prečišćavanje otpadnih voda u Leskovcu.ž

Razvoj neophodne infrastrukture u oblasti upravljanja vodama u Leskovcu podržale su Holandija i EU, u saradnji sa Vladom Srbije i Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine.

„Vlada Holandije podržava ovaj projekat sa oko 8 miliona evra, čiji je cilj priključivanje na kanalizacionu mrežu najugroženijih slojeva stanovništva. Prva faza koja se odnosi na detaljni dizajn je gotovo završena, i radujemo se nastavku realizacije projekta, u okviru kojeg će više od 15 prigradskih naselja biti priključeno na novi sistem otpadnih voda. Uspostavljanje održivog sistema upravljanja vodama u gradu je jedan od ključnih preduslova za dalji ekonomski razvoj područja“, istakao je ambasador Holandije, Henk Van den Dool, i dodao da je zaštita životne sredine od presudnog značaja za pristupanje Srbije EU.

„Podrškom Vlade Republike Srbije od dva miliona evra za izgradnju glavnog kolektora, grad Leskovac će imati savremeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, u skladu sa evropskim standardima zaštite životne sredine. Na ovaj način Leskovac će omogućiti svojim građanima održivo korišćenje vodnih resursa i zdravu životnu sredinu“, istakla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović, i dodala da će se ovim projektom omogućiti i izgradnja kanalizacione mreže u Leskovcu, koja je ujedno donacija Vlade Holandije u iznosu od skoro 8 miliona evra.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/dva-miliona-evra-za-novi-kolektor-za-preciscavanje-otpadnih-voda-u-leskovcu/#more-19679

Povratak...