f AC SU - Rani uvid u Plan regulisanja obale Ludaškog jezera - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Rani uvid u Plan regulisanja obale Ludaškog jezera

20.04.2016

U cilju što većeg uključivanja građana u izradu dokumenata, Sekretarijat za građevinarstvo Gradske uprave Subotica je, do 25. aprila, oglasio rani javni uvid za Plan detaljne regulacije za obalni pojas Ludaškog jezera. Tim povodom je, 20. aprila, MZ “Šupljak” organizovala sastanak, na kojem su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, Direkcije za izgradnju, javnih preduzeća “Palić-Ludaš” i “Park Palić”, te Udruženja TERRA’S i Regionalnog Arhus centra Subotica.

Na sastanku je rečeno da je ovo prva rana faza koja ima za cilj da se obavesti javnost šta se namerava raditi, pa su dobrodošle primedbe i predlozi, posebno onih koji imaju parcele na obali jezera. To su smernice za dalju izradu Nacrta plana koji će potom ponovo biti na javnom uvidu, uradiće se i studija procene na životnu sredinu, tako da bi ceo proces trebao biti gotov i dokument usvojen u lokalnom parlamentu do kraja godine.

Inače, ove intervencije u vezi sa određivanjem neophodne širine obalnog pojasa   su planirane prevashodno da bi se poboljšao ekološki status jezera i njegovih priobalnih delova koji predstavljaju značajno ekološko područje.

Već se započelo sa snimanjem stanja obale Ludaškog jezera koja je dužine oko 20 kilometara, a razmatra se da zeleni zaštitni pojas bude širine od 10 do 20 metara. Angažovaće se stručnjaci koji će procenjivati svaku parcelu po tržišnoj vrednosti. Bitno je napomenuti da će se Planom određeno zemljište oko jezera proglasiti za javni interes, a zatim dogovorno ili sudskim putem izvršiti eksproprijacija o čemu odluku donosi Vlada Srbije.

Očekuje se da se sa otkupom zemljišta započne u prvoj polovini naredne godine za šta su već obezbeđena sredstva što je bio uslov za potpisivanje sporazuma sa Vladom Nemačke koja će preko KfW banke podržati sanaciju jezera Palić i Ludaš sa oko 6,5 miliona evra.

Na kraju je dogovoreno da se polovinom maja organizuje skup na koji će biti pozvani stanovnici mesnih zajednica Šupljak, Hajdukovo i Nosa, na kojem će predstavnici naručioca (Gradska uprava Subotica) i izrađivača Plana regulacije obale Ludaškog jezera (Direkcije za izgradnju) prezentovati pojedinosti u vezi ovog dokumenta. Takođe, je dogovoreno da se razmotre najbolji načini kontinuiranog informisanja stanovništva na čemu će zajedno raditi MZ “Šupljak” sa udruženjima “TERRA’S” i “Ludaš”, te Arhus centrom Subotica.

Povratak...