f Subotica: Javni uvid i javne prezentacije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Javni uvid i javne prezentacije

25.04.2016

Gradska uprava Grada Subotice, Sekretarijat za građevinarstvo objavio je javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije za centar urbanističke zone MZ „Mali Radanovac“, između ulica Bele Bartoka, Ljube Šercera, Edvarda Rusijana i Šandora Lifke i Nacrt plana plana generalne regulacije XII za zonu prostorne celine –dela MZ „Ker“, „Prozivka“ i „Bajnat“.

Javni uvid može da se obavi od 25. aprila do 27. maja 2016. godine, radnim danima od 8-15 časova, u Gradskoj upravi Subotice, Trg Slobode 1.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu izvršiti uvid u Planove i dobiti informacije o njima u Gradskoj upravi Grada Subotice, u Sekretarijatu za građevinarstvo, Stara gradska kuća, kancelarija br. 202/1. Primedbe na planirana rešenja u toku javnog uvida, mogu se u pisanoj formi dostaviti Sekretarijatu za građevinarstvo (Uslužni centar, šalter 14 ili 15), do 27. maja 2016. god.

Javna sednica Komisije za planove održaće se 8. juna 2016. god. u 13 časova u zgradi Stare gradske kuće (u Plavoj sali), Trg Slobode br.1. Pravna i fizička lica mogu pred Komisijom za planove da obrazlože svoje primedbe koje su u pisanom obliku dostavljene tokom javnog uvida.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10110

Povratak...