f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

11.05.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je Obaveštenje o podnetom zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projkta: „RADIO BAZNE STANICE „NS2084_01 SU-Subotica _Braće Radića“, na katastarskoj parceli 8124 KO Donji grad, Subotica, ulice Trg Paje Kujundžića bb (46.090577°, 19.673533°).

Nosilac projekta „VIP MOBILE“ DOO BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA br. 21. podneo je dana 28.04.2016. pod brojem IV-08-501-149/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „RADIO BAZNE STANICE „NS2084_01 SU-Subotica _Braće Radića“, na katastarskoj parceli 8124 KO Donji grad, Subotica, ulice Trg Paje Kujundžića bb (46.090577°, 19.673533°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 12.05.2016. do 05.06. 2016., a javna prezentacija Studije održaće se 06.06.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10131

Povratak...