f Subotica: Procena uticaja na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja na životnu sredinu

11.05.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta „VIP MOBILE“ DOO BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA br. 21. podneo je dana 28.04.2016. pod brojem IV-08-501-150/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: „RADIO BAZNE STANICE „NS2088_02 SU-Subotica _Segedinski put“, na katastarskoj parceli 6192 KO Novi grad, Subotica, ulice Segedinski put bb (46.103275°, 19.713085°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 12.05.2016. do 05.06. 2016., a javna prezentacija Studije održaće se 06.06.2016. godine u 13 časova u prostorijama Odseka.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10130

Povratak...