f Dostizanjem evropskih standarda do zdravije životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dostizanjem evropskih standarda do zdravije životne sredine

12.05.2016

„Upravljanje otpadom je oblast u kojoj nas u naredne četiri godine očekuju značajne aktivnosti. Usklađivanje i primena pravnog i strateškog okvira, višegodišnje finansijsko planiranje sredstava iz Zelenog fonda i sredstava međunarodnih finansijskih institucija, priprema i sprovođenje velikih infrastrukturnih projekata, dostizanje evropskih standarda u oblasti reciklaže i tretmana otpada, usvajanje tarifne politike i ekonomskih instrumenata, kao i značajni projekti uklanjanja opasnog otpada iz preduzeća u restruktuiranju, samo su neke od najznačajnijih aktivnosti čiju realizaciju smo započeli u prethodne dve godine i planiramo da nastavimo u narednom periodu“, rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

Državni sekretar Stana Božović je podsetila da je Ministarstvo je u prethodnoj godini uklonilo preko 2 000 tona opasnog otpada 12 lokacija naših preduzeća u restruktuiranju i stečaju i dodala da se danas se na tim lokacijama grade nove, savremene fabrike koje će omogućiti našim sugrađanima dostojanstven život za njih i njihove porodice.

„Srbija ima znanje, tehnologije i kompanije koje mogu da rade zahtevne i kompleksne poslove u ovoj oblasti, bilo da se radi o tretmanu, skladištenju ili izvozu opasnog otpada“ i istakla da se vode aktivni pregovori sa Svetskom bankom kako bismo u narednom periodu, na pozitivnim iskustvima koja smo zajedno, po prvi put stvarali, nastavili sa projektima uklanjanja opasnog otpada preduzeća u restrukturiranju sve dok u potpunosti ne rešimo svaku lokaciju ponaosob.

Božović je na kraju zaključila da treba da težimo međusobnoj saradnji i napredovanju, dostizanju i postizanju evropskih standarda zaštite životne sredine, kako bismo našim sugrađanima obezbedili i ostavili zdravu i bezbednu životnu sredinu za rad, razvoj i napredak.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/dostizanjem-evropskih-standarda-do-zdravije-zivotne-sredine/

Povratak...