f Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine prvi put dodeljene nagrade u oblasti zaštite ozonskog omotača - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine prvi put dodeljene nagrade u oblasti zaštite ozonskog omotača

07.06.2016

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine prvi put je kao institucija nagrađeno medaljama i sertifikatima za uspešno sprečavanje ilegalne trgovine supstancama, koje oštećuju ozonski omotač, na Regionalnom sastanku carinskih organa zemalja Ozonske mreže za Evropu i centralnu Aziju u Ašhabadu, koji je održan u maju 2016. godine. Odeljenje za zaštitu prirodnih resursa iz Sektora za zaštitu životne sredine nagrađeno je za doslednu primenu iPIC mehanizma, kao jednog od načina za prevenciju ilegalnog prometa ovim supstancama.

Dodela nagrada ozonske mreže se organizuje svake dve godine i ove godine je organizovana po četvrti put. Prestavnici Ministarstva su ranije nagrađivani 2010, 2012, 2014. i 2016. godine i samim tim Srbija predstavlja lidera u regionu u pogledu preduzimanja preventivnih aktivnosti.

Pored predstavnika Republike Srbije ove godine nagrade su dobili i predstavnici nadležnih ministarstava, carinskih službi i policije iz Bosne i Hercegovine, Kine, Hrvatske, Evropske unije, Gruzije, Kirgistana, Rumunije, Rusije, Španije, Turske, Tadžikistana, Ukrajine i Uzbekistana.
Ilegalna trgovina supstancama koje oštećuju ozonski omotač i proizvodima koji ih sadrže predstavlja ozbiljan problem za većinu potpisnica Montrealskog protokola o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i iz tog razloga je važna dobra saradnja i razmena iskustava. iPIC mehanizam je neformalni mehanizam razmene informacija između nadležnih organa zemalja među kojima se vrši promet supstancama koje oštećuju ozonski omotač i na taj način omogućava npr. zemlji uvoznici kao što je Srbija da proveri da li je određeni uvoz ovih supstanci legalno i uz svu potrebnu dokumentaciju izvezen iz zemlje izvoznice. Komunikacija se vrši ili putem elektronske pošte ili koristeći poseban iPIC portal. Dosledna primena ovog mehanizma dovela je do smanjenja broja slučajeva potencijalne ilegalne trgovine, odnosno slučajeva u kojima je utvrđeno da nema uredne dokumentacije, kao i do poboljšanja kvaliteta podataka koje Srbija i njeni partneri izveštavaju u okviru svojih obaveza.

Kontrola ilegalne trgovine je jedan od ključnih faktora za ispunjavanje obaveza u okviru Montrealskog protokola, međunarodnog sprazuma koji za cilj ima smanjenje oštećenja ozonskog omotača kroz smanjenje potrošnje supstanci koje ga oštećuju.

Supstance koje oštećuju ozonski omotač se u našoj zemlji najčešće koriste kao rashladni fluidi u uređajima za klimatizaciju i hlađenje, ali se mogu koristiti za proizvodnju pena, kao potisni gasovi u protivpožarnim aparatima i medicinskim sredstvima i kao rastvarači.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/ministarstvu-poljoprivrede-i-zastite-zivotne-sredine-prvi-put-dodeljene-nagrade-u-oblasti-zastite-ozonskog-omotaca/

Povratak...