f Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Obaveštenje o podnošenju Zahteva za izdavanje dozvole

01.07.2016

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 63. stav 3, Zakona o upravljanju otpadom (’’Sl. Glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10 in 14/16) objavio OBAVEŠTENjE o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada operatera Higia DOO, Stevana Šupljikca 147/8, Pančevo, na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4.

Nadležni organ obaveštava javnost da je 16.06.2016. godine, operater Higia DOO, Stevana Šupljikca 147/8, Pančevo, podneo za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada na lokaciji u Sremskoj Mitrovici, ulica Rumski drum bb, na katastarskim parcelama 8270/1 i 8271 KO Sremska Mitrovica 01-4.

Rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 01.08.2016. godine.

Uvid u podneti Zahtev i prateću dokumentaciju može se izvršiti u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, kancelarija 39, svaki radni dan, od 11-13 h.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...