f Bogosavljević Bošković učestvovala na sastanku ministara životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Bogosavljević Bošković učestvovala na sastanku ministara životne sredine

11.07.2016

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković učestvovovala je danas na konferenciji i neformalnom sastanku ministara životne sredine i klimatskih promena u Bratislavi, Slovačka, na poziv slovačkog ministra životne sredine Lasla Solimosa. Ovo predstavlja prvi sastanak u oblasti po preuzimanju Vlade Slovačke presedavanjem Saveta EU.

Sastanku je prisustvovalo 46 visokih predstavnika država i institucija EU, 19 ministara država članica i kandidata, uključujući Komesara Generalnog direktorata za životnu sredinu.

Cilj Konferencije bio je razmatranje mogućnosti, politika i mera za smanjenje uticaja promena klime na vodne resurse i efikasnije prilagođavanje na već uočeno smanjenje količina i kvaliteta voda, uključujući suše i poplave i njihov uticaj na kvalitet života stanovništva.

„Srbija intenzivno radi po ovim pitanjima, kroz dokumenta koja će jasno i detaljno odrediti uticaje i mogućnosti prilagođavanja u sektoru voda, uključujući finansijske potrebe i izvore finansiranja“, rekla je ministar Bogosavljević Bošković.

Bogosavljević Bošković je istakla da je u planu i izrada detaljne Strategije adaptacije na izmenjene klimatske uslove u saradnji sa EU, dok će upravo započete aktivnosti na izradi Strategije borbe protiv klimatskih promena, sa Akcionim planom identifikovati vezu adaptacije i mitigacije i održivost planiranih mera mitigacije s obzirom na pogođenost sektora promenama klime i dodala da će ova dokumenta dati detaljne akcije i procene troškova, koje ćemo, uz pomoć i u saradnji sa međunarodnom zajednicom i EU i realizovati.

„Saradnja sa zemaljama regiona, je od izuzetnog značaja, naročito u oblasti adaptacije i sektoru voda, s obzirom na veliki broj međudržavnih rečnih slivova. Jedino koordinirana akcija ovih država može dovesti do smanjenja rizika i šteta od uticaja promene klime na vodne resurse i hidrologiju na minimum“, naglasila je ministar.

Na Konferenciji je zaključeno da je potrebno povećati ulaganja, što i predstavlja plan Evropske Komisije, uključivanje drugih sektora, pre svega energetike i infrastrukture, kao i inteziviranje regionalne saradnje.

Na marginama Konferencije je održan bilateralni sastanak sa ministrom životne sredine Slovačke Laslom Solimosom. Na sastanku je zaključeno da je potrebno dalje raditi na jačanju saradnje po ovim, ali i ostalim pitanjima od značaja za obe strane. Slovačko iskustvo kao članice EU je višestruko značajno za našu zemlju na putu EU integracija u oblasti zaštite životne sredine. Dva ministra su se dogovorila da se dalja saradnja nastavi saradnjom eksperata u različitim oblastima.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/bogosavljevic-boskovic-ucestvovala-na-sastanku-ministara-zivotne-sredine-i-klimatskih-promena-u-slovackoj/

Povratak...