f Informacija o incidentu po završetku nadzora i preduzimanju hitnih mera - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacija o incidentu po završetku nadzora i preduzimanju hitnih mera

27.07.2016

Na osnovu prijave koju je pokrajinska inspekcija primila 27.07.2016. godine u 10:00 časova, u firmi ''Luka Dunav'' A.D. Zona pristaništa b.b., prilikom istovara mazuta iz barže u autocisternu došli je do curenja mazuta i kontaminacije vode u luci Dunav, ova inspekcija je izašla na lice mesta i konstatovala sledeće:

- Do incidenta je došlo zbog toga što se crevo za pretakanje izvuklo sa metalne cevi za istakanje koja spaja crevo na barži sa crevom na autocisterni.

- Iscurela količina je oko 1000 litara mazuta.

- Na osnovu usmenog naloga Euro gas d.o.o. iz Subotice je odmah angažovala ovlašćene firme za sakupljanje i zbrinjavanje prosute materije sa vodene površine : „Eko Maber Inženjering" d.o.o. iz Pančeva i Eko21 d.o.o. iz Dobrice.

- Plivajući sloj mazuta je pod kontrolom, vršeno je i ispiranje vode, postavljene su plivajuće barijere koje sprečavaju oticanje u Dunav, a radovi na čišćenju obale Luke Dunav trajaće oko sedam dana.

- Osim čišćenja vodene površine, potrebno je da se izvrši pranje barže koja je isprskana mazutom.

- Vodna inspekcija je Angažovala je ovlašćenu laboratoriju Agencije za zaštitu životne za uzorkovanje i analizu kvaliteta kontaminirane vode pre i posle sanacije.

Pokrajinska inspekcija prati stanje na terenu i o daljim postupcima informisaćemo javnost.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...