f Sastanak u vezi realizacije IPA prekograničnih projekata u oblasti zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Sastanak u vezi realizacije IPA prekograničnih projekata u oblasti zaštite životne sredine

05.08.2016

Zamenik pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine, Aleksandar Andrić, prisustvovao je, 5. avgusta 2016.g., sastanku u organizaciji Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, sa ciljem realizacije dva izuzetno značajna projekta za AP Vojvodinu, u oblasti zaštite životne sredine, odbrane od poplava i reagovanja u vanrednim situacijama.

Projekti su predloženi u okviru pretpristupne pomoći EU IPA, Programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2007-2013 i Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2007-2013.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je pridruženi partner na projektu koji se realizuje u okviru EU IPA programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2007-2013.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...