f Doneta Odluka o izboru projekata i dodeli finansijskih sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Doneta Odluka o izboru projekata i dodeli finansijskih sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine

04.08.2016

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine po raspisanom javnom konkursu od 24. maja 2016. godine u oblasti zaštite životne sredine, a na osnovu sprovedene konkursne procedure i konačne Liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata koju je utvrdila Konkursna komisija za sprovođenje postupka za dodelu sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje sprovode udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini sufinansiraće se 50 projekata.

Na navedeni konkurs pristiglo je ukupno 220 prijava.

Rukovodeći se utvrđenim prioritetnim tematskim oblastima konkursa za koje će se opredeljivati sredstva, utvrđenim kriterijumima i opredeljenim sredstvima (20.000.000,00 dinara), izabrano je 50 projekata za sufinansiranje, u traženom iznosu ili delom traženih sredstava.

Projekti koji se predlažu za sufinansiranje tiču su sledećih tematskih obklasti: zaštita prirodnih vrednosti, zaštita zemljišta; zaštita voda, upravljanje otpadom, ublažavanje klimatskih promena, sprovođenje Arhuske konvencije i promocije zelene ekonomije.

Odluku o izboru projekata i dodeli finansijskih sredstava za podršku projektima zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva u 2016. godini možete preuzeti ovde.

Konačnu Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata možete preuzeti ovde.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/doneta-odluka-o-izboru-projekata-i-dodeli-finansijskih-sredstava-za-podrsku-projektima-zastite-zivotne-sredine-koje-realizuju-udruzenja-i-druge-organizacije-civilnog-drustva-u-2016-godini/

Povratak...