f Subotica: Obaveštenje o donetom Rešenju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom Rešenju

31.08.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Dana 29.08.2016. godine nosiocu projekta „PATENT CO“ DOO Mišićevo, Vlade Ćetkovića br. 1, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: „Izgradnja fabrike stočne hrane u krugu postojećeg komleksa“, na katastarskoj parceli 10603/5 KO Bajmok, ulice: Vlade Ćetkovića br. 1 (45.993704°, 19.485744°).

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi:http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-172-2016.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10473

Povratak...