f Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Procena uticaja projekata na životnu sredinu

25.08.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Dana 23.08.2016. godine nosiocu projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD BEOGRAD, izvršna jedinica Subotica, Prvomajska br. 2-4, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Bazna stanica mobilne telefonije „SUU95 SU-PESNIČKA (UMTS)“, na katastarskoj parceli 2224/3 KO Novi grad, ulice: Pesnička br. 18 (46.106959°, 19.688558°).

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi:http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-226-2016.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10457

Povratak...