f Održan sastanak povodom inicijative za pokretanje projekta reintrodukcije beloglavog supa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Održan sastanak povodom inicijative za pokretanje projekta reintrodukcije beloglavog supa

02.09.2016

Centru za posetioce „Vrelo” – Parka prirode „Stara planina”, održan je sastanak povodom inicijative za pokretanje projekta reintrodukcije beloglavog supa (Gyps fulvus) na Staru planinu i realizacije komplementarnih projekata povratka beloglavog supa u Popovo polje, u okviru programa saradnje sa Republikom Srpskom, kao i pokretanja LIFE projekta koji bi obuhvatio osam država Balkana sa temom zaštite lešinara i uspostavljanja koridora na migratornim putevima beloglavog supa sa ciljem povratka ove vrste kao i tri isčezle vrste lešinara sa Balkana. Sastanak je održan 1. septembra 2016. godine, u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i JP „Srbijašume” – upravljača Parka prirode „Stara planina”, uz prisustvo predstavnika Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Svetskog fonda za prirodu (WWF), Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković”, Grada Pirota, Specijalnog rezervata prirode „Uvac” i Specijalnog rezervata prirode „Klisura reke Trešnjice”.

Na sastanku su razmotrene neophodne mere za povratak beloglavog supa na Staru planinu i njegovo spontano širenje po istočnoj Srbiji, na osnovu više od dvadeset godina iskustva očuvanja ove vrste na prostoru Specijalnih rezervata prirode „Uvac” i „Klisura reke Trešnjice”, uključivanjem najboljih svetskih praksi in situ zaštite ove vrste.

Stara planina proglašena je za Park prirode 1997. godine, kao izuzetno vredno područje sa stanovišta raznovrsnosti biljnog i životinjskog sveta i njihovih zajednica, kao i geomorfoloških, geoloških, hidroloških i hidrogeoloških osobenosti i pojava, u kojem je prisutan tradicionalni oblik života i kulturnih dobara. Unošenje ptica u novi prostor Istočne Srbije omogućava dalji nesmetani rast populacije beloglavog supa u Srbiji. Beloglavi sup živi u kolonijama u okviru kojih zadovoljava sve svoje životne potrebe i ima razvijeno društveno ponašanje. Povratak ove vrste na pašnjake Stare planine pored konzervacijskog ima izuzetan estetski značaj i stvara novi kvalitet u našem odnosu prema prirodi, kao značajna vrsta za ekoturizam koja obogaćuje sadržaj turističkih ponuda ruralnih sredina. Beloglavi sup je mitska ptica, deo je kulturnog nasleđa srednjevekovne Srbije i srećemo ga na grbovima dinastija Mrnjavčevića, Nemanjića, Lazarevića i Crnojevića.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/odrzan-sastanak-povodom-inicijative-za-pokretanje-projekta-reintrodukcije-beloglavog-supa-gyps-fulvus-na-staru-planinu/#more-20256

Povratak...