f AC SU - Eko-čas za učenike Ekonomske škole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Eko-čas za učenike Ekonomske škole

23.09.2016

U ponedeljak, 26. septembra 2016. godine sa početkom u 10.30 u sali 212 na prvom spratu Otvorenog univerziteta počinje Eko-čas za učenike Ekonomske škole na temu Arhuske konvencije. Cilj je da se upoznaju sa mogućnostima koje im pruža ovaj dokument i da se što pre uključe u proces odlučivanja, pa čak i kao srednjoškolci. Eko-čas će se održati kao deo građanskog vaspitanja, a Arhuska konvencija je prvi međunarodnopravni instrument koji izričito i sadržinski uspostavlja direktnu vezu između ostvarenja osnovnih ljudskih prava, tj. zaštite životne sredine.

Organizator je Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, preko projekta “Značaj informisanja i učešća građana u odlučivanju za unapređivanje životne sredine” podržan od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i životnu sredinu, Grada Subotice i OEBS, Misija u Srbiji.

Predviđeno je da se predavanje prilagodi srednjoškolskom uzrastu i kroz primere iz prakse već danas podstaknu na razmišljanje, a sutra uzmu aktivno učešće u procesu donošenja odluka i da znaju da mogu dobiti informaciju iz oblasti životne sredine.

Predviđeno je da se nakon prikazivanja filma o radu Regionalnog Arhus centra Subotica, učenicima obrati, Žika Reh, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, koji će ih upoznati sa organizacijom Gradske uprave Subotica u ovoj oblasti. Takođe, će ih informisati o mogućnostima i značaju njihovog uključivanja u proces donošenje odluka, ali i pravu na ekološku informaciju i kako da do nje dodju. Nataša Đereg, iz Centra za ekologiju i održivi razvoj, će im iz prakse prezentovati aktivnosti za prava građana koja su ugrožena usled zagađene životne sredine. Eko-čas je zamišljen kao interaktivan metod predavanja i pitanja, a učenicima će biti podeljen edukativno-informativni materijali.

Eko-času može prisustvovati i ostala zainteresovana javnost.

 

Povratak...