f AC SU - Eko-čas za učenike Ekonomske škole - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

AC SU - Eko-čas za učenike Ekonomske škole

26.09.2016

U ponedeljak, 26. septembra, Udruženje TERRA’S i Regionalni Arhus centra Subotica na Otvorenom univerzitetu su organizovali eko-čas o Arhuskoj konvenciji za učenike Srednje ekonomske škole „Bosa Milićević“. 

-       Da više obratimo pažnje na okolinu....

-       Treba da preduzmemo odgovornost i shvatimo da naše malo, puno znači  životnom okruženju....

-       Da ne zagađujemo životnu sredinu....

Ovo su odgovori srednjoškolaca nakon održanog eko – časa o Arhuskoj konvenciji. Naime, u ponedeljak, 26. septembra, Udruženje TERRA’S i Regionalni Arhus centra Subotica na Otvorenom univerzitetu organizovali su eko-čas o Arhuskoj konvenciji za učenike Srednje ekonomske škole „Bosa Milićević“. Primarni cilj edukacije jeste da srednjoškolci saznaju da postoji jedan ovakav dokument.

Nakon prikazivanja filma o petogodišnjem radu subotičkog Arhus centra, rukovidilac, Snježena Mitrović, ih informisala o najznačajnijim problemima koje su uspeli da reše, a jedan od njih je usmeravanje sanacije Palićkog jezera na pravi put. Izrazila je želju da sa ovog časa zapamte da su oni veoma važni u lancu odlučivanja i da moraju shvatiti da im država daje određena prava preko zakonske regulative, a da od njih zavisi hoće li ih iskoristiti, kako i koliko.

Prvi deo eko-časa bio je posvećen mogućnostima i značaju uključivanja građana u procese odlučivanja u oblasti životne sredine. Međutim, za to je potrebno i znanje o tome kako se ova oblast štiti kroz institucije. Žika Reh, sekretar Sekretarijata za poljoprivredu i životnu sredinu je istakao da je važno mladima približiti gradsku administarciju, da ona nije nikakav bauk, te da se trenutno rade projekti koji će ih za nekoliko godina i te kako doticati u smislu kvalitenijeg življenja u gradu.

Nataša Đereg, iz Centra za ekologiju i održivi razvoj, bila je zadužena da učenicima prenese iskustva i primere iz prakse o aktivnostima za prava građana koja su ugrožena zbog zagađenja životne sredine. Istakla je da se na terenu suočavaju sa mnogim izazovima, posebno u vezi “trećeg stuba Arhuske konvencije”, a to je pravo na pravnu zaštitu.

Eko – čas je jedna od aktivnosti projekta „Značaj informisanja i učešća građana u odlučivanju za unapređenje životne sredine”, odnosno o primeni Arhuske konvencije u praksi, a sledi radionica za predstavnike mesnih zajednica i mladih advokata i studenata prava. U pripremi je peta po redu publikacija “Kvalitet stanja životne sredine Severnobačkog okruga za 2015. godinu”, kao i ekološki informator “Horizonti”. Ono na čemu su angažovani tokom cele godine, jeste rešavanje ozbiljnih višegodišnjih ekoloških problema građana Subotice.

Projekat zajedno realizuju Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, a podržan je od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i životnu sredinu, Grada Subotice i OEBS, Misija u Srbiji.

Povratak...