f Subotica: ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

26.09.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Nosilac projekta JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica, Treg Lazara Nešića 9/A podneo je dana 20.09.2016. pod brojem IV-08-501-297/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: “Bušenje, opremanje i povezivanje bunara B-3/I na izvorištu Mala Bosna” u naselju Mala Bosna, Veljka Vlahovića bb (46.038960о, 19.573564 о) na katastarskoj parceli 38704/2 KO Donji grad.

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 30.09.2016 do 24.10. 2016., a javna prezentacija Studije održaće se 28.10.2016. godine u 12 časova u prostorijama Odseka.


Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10525

Povratak...