f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

17.10.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitui životne sredine i održivi razvoj objavio je OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

PRIVREDNO DRUŠTVO E-RECIKLAŽA DOO SUBOTICA, Deligradska br.8. podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „SKLADIŠTENJE NEOPASNOG I ELEKTRIČNOG I ELEKTRONSKOG OTPADA“ na lokaciji Jovana Mikića br.56 zaveden pod brojem IV-08-501-307/2016, a koji se planira na katastarskoj parceli 903/6 KO Novi grad ( 46.1089121° 19.6710739°) 

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Odseka za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, II sprat, soba 226).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10574

Povratak...