f Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju

14.10.2016

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odsek za zaštitu životne sredine i održivi razvoj objavio je OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA ZATEČENOG STANJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „POSTROJENJE ZA TRETMAN GRAĐEVINSKOG OTPADA“ u Bajmoku na adresi Zubačište bb, katastaratskoj parceli 7209/1 KO Bajmok ( 45.976916° , 19.412052° ) nosioca projekta „PTP DUBRAVA“ DOO Bajmok, Dože Đerđa br.9-15.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-501-285-2016.pdf .

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10569


 

Povratak...