f Izabrane organizacije civilnog društva dobitnice institucionalnih grantova - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izabrane organizacije civilnog društva dobitnice institucionalnih grantova

17.10.2016

U okviru «Programa podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine (CSOnnect)» izabrano je jedanaest (11) organizacija civilnog društva koje će koristiti finansijska sredstva institucionalnih grantova. Potpisivanje ugovora sa izabranim organizacijama biće održano 26. oktobra 2016. godine u 9.30 časova u EU info centru, Kralja Milana broj 7. 

Dodelom grantova organizacijama civilnog društva Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - REC planira da doprinese jačanju kapaciteta organizacija, ali i da im omogući nesmetan rad koji nije strogo vezan za implementaciju konkretnih projekata. Dodeljena sredstva će omogućiti realizaciju strateških i akcionih planova, razvoj unutrašnje strukture, ali i podržati rad organizacija civilnog društva na zagovaranju promena u oblasti životne sredine na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Na javni konkurs za dodelu institucionalnih grantova pristiglo je ukupno sto četrdeset i šest (146) izjava zainteresovanosti. Nakon inicijalne selekcije izabrano je šezdeset pet (65) konzorcijuma organizacija civilnog društva koje su pozvane da podnesu pune aplikacije za grantove. Evaluaciona komisija od šest (6) nezavisnih eksperata ocenila je u daljem procesu selekcije četrdeset i šest (46) pristiglih aplikacija, a nakon intervjua sa potencijalnim dobitnicima, izabrala jedanaest (11) organizacija kojima će biti dodeljena finansijska sredstva.

Ukupan fond CSOnnect Programa od 800,000 evra namenjen je direktnoj finansijskoj podršci organizacijama davanjem nepovratnih finansijskih sredstava (u dva poziva biće dodeljeno po 400,000 evra). Konkursom definisan maksimalni pojedinačni iznos granta bio je 45,000 evra. U selekciji predloga pristiglih u okviru javnog konkursa, komisija se trudila da prepozna liderske organizacije civilnog društva koje imaju zagovaračke kapacitete i koje okupljaju oko sebe kvalitetne mreže OCD-ova, ali i organizacije koje jasno i nedvosmisleno mogu da budu kredibilni partneri institucijama Republike Srbije i Evropske unije vezano za Pregovaračku grupu 27.

U okviru trogodišnjeg «Programa podrške civilnom društvu u Srbiji za zaštitu životne sredine» Regionalni centar za životnu sredinu započeo je novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine sa ciljem podrške institucionalnom jačanju onih organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa EU u okviru Pregovaračke grupe 27.

Izvor: http://serbia.rec.org/news/28/23/Izabrane-organizacije-civilnog-drustva-dobitnice-institucionalnih-grantova.html

Povratak...