f Dodeljena nagrada projektu Sekretarijata - SAFE - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dodeljena nagrada projektu Sekretarijata - SAFE

21.10.2016

U okviru Pete nacionalne konferencije o prekograničnoj saradnji, u organizaciji Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije, predstavljeni su dosadašnji rezultati programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se sprovode u Republici Srbiji i okolnim zemljama, kao i nova finansijska perspektiva Evropske unije namenjena ovoj saradnji.

Konferenciju su otvorili ministar zadužen za evropske integracije i Nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović, šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Majkl Devenport i šef Jedinice u Generalnom direktoratu za regionalnu i urbanu politiku u Evropskoj komisiji Morej Giland.
Ministarka Joksimović je na konferenciji dodelila i nagrade za osam najboljih projekata prekogranične i transanacionalne saradnje.
Projekat Pokrajinskog sekretarijata „Podrška životnoj sredinu bez alergena“ (Support to allergen free environment - SAFE) ocenjen je kao jedan od osam najboljih projekata prekogranične i transnacionalne saradnje. Projekat su realizovali Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine kao vodeći korisnik u saradnji sa partnerima Fondom evropski poslovi AP Vojvodine, gradom Somborom i lokalnom samoupravom Baja.

Nagradu za uspešno realizovan projekat ministarka Joksimović uručila je Pokrajinskom sekretaru Vladimiru Galiću.

Na skupu je učestovalo više od 300 predstavnika institucija Vlade Republike Srbije, Evropske unije, regionalne i lokalne samouprave, akademske i stručne javnosti, medija, civilnog društva, kao i korisnika i potencijalnih korisnika Programa.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs

Povratak...