f Vojvođanskim opštinama sredstva za životnu sredinu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Vojvođanskim opštinama sredstva za životnu sredinu

07.11.2016

 

Pokrajinski sekretar za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimir Galić, sa saradnicima, održao je danas konferenciju za novinare, na kojoj su predstavljeni rezultati konkursa za dodelu sredstava vojvođanskim lokalnim samoupravama za programe zaštite životne sredine u 2016. godini. 
Resorni sekretar Galić je u Pokrajinskoj vladi potpisao ugovore sa predstavnicima osam lokalnih samouprava, kojima su odobrena bespovratna sredstva za sufinansiranje njihovih projektnih aktivnosti, čija ukupna vrednost iznosi osam miliona dinara.
Reč je o konkursu namenjenom rešavanju problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacije i rekultivacije postojećih deponija i degradiranih površina. Priliku da na ovaj način reše deo svojih problema, a na osnovu ispunjenih kriterijuma sačinjenih za opštine i gradove su: Irig, Bečej, Kikinda, Novi Bečej, Senta, Sremski Karlovci, Čoka i Novi Kneževac.
Vladimir Galić je istakao da je Pokrajinska vlada u obavezi da na ovaj način pomaže lokalne samouprave u rešavanju tako važnog problema kao što je zaštita životne sredine.
„U prethodnom delu godine nije bio izdvojen ni dinar za uklanjanje divljih deponija. Mi smo uspeli da rebalansom pokrajinskog budžeta izdvojimo odgovarajuća sredstva za ovu namenu. Na osnovu ovoga, pokušaćemo da saniramo određeni, manji deo deponija, i to je tek prvi korak u rešavanju ovog problema na teritoriji AP Vojvodine,“ naglasio je resorni sekretar uz podatak da je u našoj pokrajini locirano čak 600 divljih deponija, od čega je 250 velikih.
U sladu sa izvesnim pravilima otvaranja Poglavlja 27, i standardima Evropske unije, biće neophodno da do 2028. uklonimo svih 600 deponija.
Galić je podsetivši na takvu obavezu, najavio da će u predstojećem periodu biti izdvojena sredstva i za monitoring, odnosno nadgledanja glavnih žarišta deponija, kako se ne bi događalo da nakon finansiranja uklanjanja jedne male deponije, dođemo u situaciju da već naredne godine izdvajamo nova, a možda i veća sredstva za novo uklanjanje istih deponija.

Izvor: http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%9A%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3-%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3

Povratak...