f Informacija za sajt Ministarstva o održavanju skupa „Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informacija za sajt Ministarstva o održavanju skupa „Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda“

09.11.2016

Dana 10. novembra 2016.g. sa početkom u 11 časova, u Velikoj sali Privredne komore Srbije, Terazije 23, Beograd, biće održan skup  „Nova podzakonska akta u oblasti zaštite voda“.
Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa Privrednom komorom Srbije u cilju unapređenja zaštite voda i informisanja predstavnika privrede (potencijlnih zagađivača voda), naučnih institucija i organizacija koje se bave ispitivanjem kvaliteta voda, organizuju navedeni skup.
Na skupu će biti predstavljena nova usvojena podzakonska akta iz oblasti zaštite voda: Uredba o izmeni Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje, objavljena u „Službenom glasniku RS“, br. 1/16 i Pravilnik o načinu merenja i uslovima za merenje količine i ispitivanja kvaliteta otpadnih voda i sadržini izveštaja o izvršenim merenjima, objavljen 01.04.2016.g. u „Službenom glasniku RS“, br: 33/16, kao i Uredbe koje su usvojene u periodu od 2011. do 2016.godine.
Takođe će na skupu Prof. dr Božo Dalmacija i Prof. dr Milena Bečelić Tomin, koji su učestvovali kao stručni saradnici u pripremi svih usvojenih podzakonskih akata, dati  detaljnija pojašnjenja koja se odnose na monitoring otpadnih voda u cilju praćenja saglasnosti sa graničnim  vrednostima emisije za vode, kao i zahteve novog pristupa  u monitoringu otpadnih voda. Predstavnik Agencije za zaštitu životne sredine izvestiće prisutne o obavezama izveštavanja.
Privrednicima i ostalim zainteresovanim stranama će biti prezentovano na koji način da vrše adekvatan monitoring otpadnih voda prema novim podzakonskim aktima iz oblasti zaštiti voda i na koji način da izveštavaju Agenciju za zaštitu životne sredine o stanju otpadnih voda iz industrijskih postrojenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/

Povratak...