f Republička inspekcija za zaštitu životne sredine oduzela primerak makaka majmuna - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine oduzela primerak makaka majmuna

10.11.2016

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine oduzela je u sredu 09.11.2016. godine jedan primerak makaka majmuna vrste (Macaca fuscata) od fizičkog lica u Beogradu. Sve vrste primata su zaštićene Konvencijom o međunarodnom prometu ugroženim vrstama divlje faune i flore (CITES)  i  nacionalnim propisima iz oblasti zaštite prirode. 
Primati takođe spadaju u kategoriju divljih životinja čije držanje u zatočeništvu je zabranjeno, odnosno ograničeno samo na zoološke vrtove, prihvatilišta i naučne ustanove. Životinja koja je oduzeta oduzeta je zbog držanja u neprlikladnim uslovima i privremeno je zbrinuta u sklopu zoološkog vrta grada Beograda.
Za drugim makaka majmunom i jaguarom koji su nestali sa imanja neposredno pre oduzimanja tri medveda u Srbobranu se još uvek traga.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/

Povratak...