f Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o podnetom zahtevu

21.11.2016

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - "SKLADIŠTE I PLATO ZA TRETMAN METALNOG I PLASTIČNOG OTPADA”

21.11.2016.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, objavljuje:OBAVEŠTENjEO PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINUNosilac projekta “ECO METALOLOGISTIC” DOO Kelebija, Edvarda Kardelja br. 122 podneo je dana 16.11.2016 pod brojem IV-08/I-501-336/2016, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: "SKLADIŠTE I PLATO ZA TRETMAN METALNOG I PLASTIČNOG OTPADA” na katastarskim parcelama 23106/1 , 23111/2 23110/3 KO Stari grad, Subotica, ulice Edvarda Kardelja br. 122 (46.1126711°, 19.609318°).Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, II sprat soba 226, svakog radnog dana od 10-12 časova od 25.11.2016. do 23.12.2016., a javna prezentacija Studije održaće se 26.12.2016. godine u 10 časova u prostorijama Službe.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/10639 

Povratak...