f Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Subotica: Obaveštenje o donetom rešenju

19.12.2016

Obaveštenje o donetom rešenju da nije potrebna izrada Studije procene uticaja na životnu sredinu „Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu dužine 2901,1 m“. 

19.12.2016.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA 
NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „Kanalizaciona mreža upotrebljenih voda na Horgoškom putu dužine 2901,1 m2, na katastarskim parcelama 1472, 1434, 1473/11, 1473/14, 1441, 1452, 1445, 1432, 5316, 1450/1 i 10972/1 KO Palić, ulica Horgoški put, nosioca projekta JKP „Vodovod i kanalizacija“ Trg Lazara Nešića 9 . 
Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/IV-08-I-501-340-2016.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/10711

Povratak...