f Na uvidu Treći nacrt izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Na uvidu Treći nacrt izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

28.12.2016

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, br.38/09).

Nacrt trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije („Izveštaj”) sačinili su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u saradnji sa predstavnicima nadležnih organa i organizacija. Tokom izrade Izveštaja zatražena su mišljenja od svih relevantnih državnih i drugih organa u Republici Srbiji (RS) na republičkom, pokrajinskom, gradskom nivou (Beograd, Kragujevac). Takođe, zatražena su mišljenja nadležnih stručnih organizacija, agencija, zavoda, itd. koji se bave pitanjima od značaja za sprovođenje Arhuske konvencije kao i Beogradske kancelarije Regionalnog centra za životnu sredinu (REC).

Tekst Nacrta trećeg nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije može se preuzeti na http://www.eko.minpolj.gov.rs/wp-content/uploads/razno/Tрећи_Извештај_АК.pdf

Mole se svi zainteresovani subjekti (organi javne vlasti, udruženja građana, javnost,  preduzeća, druga domaća i strana pravna lica i preduzetnici, naučne i stručne organizacije i druge javne službe) da primedbe, predloge i komentare na tekst Nacrta trećeg izveštaja, pošalju do 27. januara 2017. godine na e-mail adresu: tina.janjatovic@ eko.minpolj.gov.rs i gordana.petkovic@eko.minpolj.gov.rs.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/nacrt-treceg-nacionalnog-izvestaja-o-sprovodjenju-arhuske-konvencije/#more-20904

Povratak...